May ordena a submarinos prepararse para atacar Siria: prensa